Про посилення охорони школи та здобувачів освіти під час освітнього процесу


Ліцензія на провадження освітньої діяльності


Статут школи


Освітня програма закладу загальної середньої освіти


Кошторис


Відомості про матеріально-технічне забезпечення школи


Відомості про приміщення та матеріальну базу


Кадровий склад навчального закладу


Інформація про фактичну кількість осіб, які навчаються в школі


Результати моніторингу якості освіти


Річний звіт про діяльність


Звіт про надходження благодійної допомоги


Структура та органи управління школи


Інформація про виконані роботи та закуплені матеріальні цінності за бюджетні кошти


Територія обслуговування, закріплена за школою


В закладі освіти створено умови для доступності осіб з особливими освітніми потребами лише по першого поверху


Безоплатна благодійна допомога


План заходів щодо протидії булінгу на 2020-2021 навчальний рік


План заходів щодо протидії булінгу на 2019-2020 навчальний рік


Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в школі


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ШКОЛИ